Marika Ronthy - Amfora FutureDialogue

Sök

Go to content

Certifierad Dialogledare

Samtal/Dialog»

Amfora FutureDialogue AB erbjuder dig att utbildas och certifieras till Dialogledare inom vårt dialogkoncept.

Antagning till att bli certifierad dialogledare sker via intervjuer

Vi utbildar interna utbildare och certifierar inom tre olika ämnesområden:

 • Verksamhetsdialog™
 • Arbetsmiljödialog och Hälsosamtal
 • Samverkansdialog™


Alla områden inom dialogkonceptet har ett gemensamt syfte vilket är att alla medarbetare ska bidra med tankar och idéer för att utveckla verksamheten. Samtliga dessa dialoger sker i grupp vilket ger snabba och synliga resultat.

Med vår dialogmodell får olika verksamhetsgrupper ett strukturerat dialogforum för att ta sig an sin del av ansvaret för en god arbetsmiljö och för att stärka företagets utveckling och lönsamhet.

Att utbilda interna utbildare och dialogledare ger många långsiktiga och positiva effekter:

 • Det är kostnadseffektivt, ni sparar in på konsultkostnader.
 • Det är meningsfullt att äga kunskapen och kunna förvalta sin investering.
 • Stärker en kunskapsorganisation med intern kompetensutveckling.
 • Bidrar till att kunskapen blir mer tillgänglig med olika former för kunskapsöverföring.
 • Skapar delaktighet och engagemang inför förändringar.
 • Utvecklar gruppers förmåga att samverka.
 • Levandegör värdegrundens betydelse.
Vem kan bli intern Dialogledare?
Du som är linjechef och som kan avsätta tid för att internutbilda dina kolleger och även vara dialogledare och dialogstöd till dina kolleger.
Inom området samverkan är du chef eller facklig förtroendevald.
Inom området arbetsmiljö är du antingen HR ansvarig eller representerar företagshälsovården.

Vad krävs av dig som utbildare och dialogledare?

 • Du är en kommunikativ person.
 • Du ska ha en stark vilja att bidra till utveckling och förändring.
 • Du ska ha stöd av din chef.


Vad innebär utbildningen för dig?

 • Du får egen personlig utveckling som intern utbildare och dialogledare.
 • Du lär dig att styra och leda samtal som skapar engagemang och delaktighet.
 • Du får en unik samtalsmodell som du kan anpassa för flera syften.
 • Du får en inblick i dialogens styrka.


Hur omfattande är utbildningen?

Grundutbildning: 2 dagar i konceptets grunder + 1 dag utbildningsträning
Amfora konsult medverkar sedan vid ditt första utbildningstillfälle på din arbetsplats, ½ dag.

Handledning: Du deltar i en handledningsgrupp för erfarenhetsutbyte och vidareutveckling av din dialogledarroll, ½ dag varannan månad sammanlagt 4 tillfällen under ditt första år.

Certifierad dialogledare blir du efter grundutbildning och avslutad handledning.


För mer information kontakta
:
Gun Fahlström Boyd
E-post: gun.fahlstrom.boyd@amforadialog.se
Mobiltel: 070-899 43 96
Back to content | Back to main menu